PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności:

- odszkodowania powypadkowe;
- zadośćuczynienia;
- renty;
- stwierdzenia nabycia spadku;
- podział majątku;
- roszczenia konsumentów "Frankowiczów" przeciwko instytucjom bankowym i parabankowym;
- umorzenie zobowiązania, zwrot części nadpłaconego kredytu, odfrankowienie kredytu.


Roszczenia powypadkowe - odszkodowanie

Roszczenia powypadkowe - odszkodowanie

W wyniku wypadku komunikacyjnego najczęściej mamy do czynienia z powstaniem szkody na rzeczy.


czytaj więcej
Roszczenia powypadkowe - zadośćuczynienie

Roszczenia powypadkowe - zadośćuczynienie

Roszczenie o zadośćuczynienie przysługuje za doznaną przez poszkodowanego krzywdę.
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi podziału majątku po rozwodzie.
czytaj więcej