O MNIE

Jacek Sławomir Osuch - Radca Prawny

członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. W 2003 roku ukończył studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując tytuł Magistra prawa. W 2012 r. zdał egzamin radcowski.


"Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia – Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe".
 
Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz w prawie ubezpieczeń gospodarczych, szczególnie w zakresie pozyskiwania roszczeń do Ubezpieczycieli z wypadków komunikacyjnych.

Radca Prawny Jacek Osuch jest pomysłodawcą i współtwórcą projektu - Ogólnopolskie Porozumienie Adwokatów i Radców Prawnych DLA POSZKODOWANYCH.